Kraniosakralterapi (KST) MNNH

 

Kraniosakralterapi har sitt navn etter kraniosakralsystemet, som består av knoklene i kraniet, ansiktet, korsbenet, membranene som holder hjernen på plass og cerebrospinalvæsken som sirkulerer omkring hjernen.

Kraniosakralterapi

Kraniosakralterapi er en varsom behandlingsform. Du ligger på en behandlingsbenk mens vi arbeider med hendene med lette, målrettede grep på hodet, nakken og i ansiktet, på ryggraden, bekkenet og korsbenet.

Hensikten med Kraniosakralbehandling er å frigjøre spenninger i leddene mellom knoklene, avspenne de sterke membraner som holder hjernen på plass, og forbedre både hjernevæskens og blodets sirkulasjon. Denne behandlingen kan bl.a. lindre spenningsrelaterte plager i skuldre og nakke, søvnvansker, stress mm.

Kraniosakralterapi (KST) som behandlingsform ble utviklet av den amerikanske legen og osteopaten William Sutherland (1828 – 1917) som hadde vært elev av A.T. Still, grunnleggeren av osteopatien. Sutherland utforsket det kraniosakrale systemet gjennom hele sitt liv.

Etterhvert som Sutherland fordypet seg mer og mer i kraniosakral systemet fant han mer underliggende mekanismer. Han la merke til at det var lange dype rytmer av selvregulerende mekanismer som allerede var til stedet i klienten. Han kalte disse ‘indre krefter’ og sammenlignet dem med den embryologiske livskraften eller det potensialet/livskraften som får et embryo og kroppens strukturer til å vokse. Sutherland kalte det ‘Breath of life’, potensialet, livskraften som skapte vår kropp og som han mente er til stedet i oss hele livet.

På dette grunnlaget videreutviklet han karniosakralterapi (KST). Det ble med tiden behov for å skille de to formene så versjonen med konkrete grep for å frigjøre spenninger fikk benevnelsen biomekanisk KST, mens «breath of life»-versjonen fikk navnet biodynamisk KST.

Biodynamisk KST er en behandling hvor behandleren forholder seg rolig og nøytral. Kontakten og berøringen er stille og imøtekommende. Klienten finner ro og dyp avslapning som kan sette i gang selvregulerende mekanismer. Biodynamisk KST balanserer systemene i kroppen og harmoniserer kroppen i sin helhet.

Jeg benytter begge behandlingsformer tilpasset klientens behov og ønsker. Jeg er utdannet ved Stanley Rosenberginstituttet og ved Fulcrum Institute og Giorgia Milne (USA). Linkene er til sider hvor du vil finne mer informasjon om Kranisakralterapi.

Behandlingen er ikke ment å erstatte legebesøk og medisinsk behandling.

Se priser for behandingen.

←Lockfoot-behandling                      Bindevevstekikker →