Lockfoot-behandling

Med lockfoot menes en låsning i mellomfoten, som kan føre til en feilstilling i hele kroppen. Dette kan medføre belastninger i ledd som ankel, kne og hofte. Videre kan det resultere i ujevnt muskeltrekk i flere kroppsdeler, helt opp til hodet.

Det kan også være omvendt, dvs at ‘feil’ stilling av noen ryggvirvler helt opp til øverste nakkevirvel (atlas) kan være årsaken til en lockfoot. Da vil annen behandling eventuelt vuderes.
lockfoot

Behandlingen innebærer:

  • moxering – bruk av varme ved brenning av en spesiell
    ‘plantestav’
  • massasje av spesifikke muskelgrupper
  • akupressur
  • soneterapi for skjelett-, muskel- og nervesystemet
  • fotøvelser

Etter 3 til 4 uker følges første behandling opp med
Kraniosakralterapi (KST). Ved hjelp av meget lette og myke
bevegelser eller trykk påvirkes områder som så gir slipp på
spenningen.

En oppretting av Lockfoot syndromet varer ca 1,5 timer og gjøres
bare en gang. Det anbefales at det gjennomføres 1-2 korte
oppfølgings konsultasjoner etter noen måneder.

Behandlingen er ikke ment å erstatte legebesøk og medisinsk
behandling.

Se priser for behandlingen.

← NES helseanalyse             Kraniosakralterapi →