NES helseanalyse

Ledende forskning innen holistisk medisin, biofysikk, bioenergetik og biologi peker alle i retning av at vi er mer enn bare vår fysiske kropp.

Vi har alle et biofelt (human body field – HBF) som er et strukturert nett av informasjon energi. Dette feltet informerer vår fysiske kropp og påvirker vår almentilstand.

Den australske professor Peter Frazer har i løpet av mange år kartlagt dette biofeltet, som er utgangspunktet for utviklingen av NES – ProVision, et avansert biofysisk skanningsprogram/utstyr for avkoding av kroppens biofelt, HBF.
NES

Jeg har lang erfaring med både programvare og remedier fra NES – ProVision, men bruker i dag ikke denne teknologien. Imidlertid tar jeg med meg all erfaring og  kunnskap om kroppens biofelt når jeg møter deg og når jeg gir deg annen behandling. Min erfaring er at det beriker de andre behandlingsformene, det passer min måte å møte deg på og dermed gir bedre resultater enn å bruke NES-ProVision direkte.

For mer informasjon besøk www.neshealth.com

Les mer om NES i artikkelen «Energi og informasjon. Terapeutiske nyvinninger ved syntese av tradisjonell kinesisk medisin, partikkelfysikk og IT»

Behandlingen er ikke ment å erstatte legebesøk og medisinsk behandling.

Se priser for behandlingen.

← Soneterapi           Lockfoot-behandling →